JOHTAJUUDEN

KEHITTÄMISVALMENNUS


Valmennus yrityksille ja esimiesryhmille, jotka haluavat kehittää johtajuuttaan. Inspiroiva johtaja antaa ihmisten ympärillään loistaa 

Koutsaus sopii johtoryhmille, esimiehille, ryhmäpäälliköille, tiiminvetäjille, hallitusryhmille.

Valmennuksen laajuus suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. 

HYPPÄÄ MUKAAN LASSE KUKKOSEN KOUTSAUKSEEN!

Valmennus suoritetaan LÄHIKOUTSAUKSENA.


PYYDÄ TARJOUSTA!

VALITSE AIKA YHTEYDENOTOLLEMME. SOVIMME KOUTSAUKSEN YKSITYISKOHDISTA TARKEMMIN.

VALITSE AIKA

Valmentajana LASSE KUKKONEN

METODIT


Valmennuksessa käydään konkreettisin esimerkein läpi, mitä johtajuus tarkoittaa ja miten se näkyy käyttäytymisenä arjessa. Opetellaan huomioimaan ihmisiä yksilö- ja tiimitasolla. 

Johtajuusvalmennuksessa pureudutaan ajatukseen, miten voi aidosti ja pitkäjänteisesti johtaa ihmisiä kohti huipputuloksia. 

Valmennuksessa haastetaan pohtimaan opittuja malleja vuorovaikutuksen kautta, jotta erilaiset kipupisteet tulevat löydetyiksi, seka tarkastelemaan omaa ajattelua, käytöstä ja johtajuutta. 

FOKUS


Johtajuusvalmennus sopii yhteisoille ja yrityksille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita hyvästä johtajuudesta, tiimien kehittymi­sestä ja kasvamisesta menestykseen. 

Valmennus muokataan tilaajan toiveiden mukaan pitempikestoiseksi kokonaisuudeksi. Tälloin päästään jo valmennuksen aikana ratkomaan käytännössä arjen haasteita. 

Valmentajana KumppaniKoutsi

LASSE KUKKONEN


Olen itse työstänyt omaa kasvuani urheilijana ja ihmisenä jääkiekkouran aikana psyykkisen valmentajan avustuksella. Ulkopuolisessa ohjauksessa olen pystynyt katsomaan asioita laajemmin ja olen sisäistänyt erilaisia tapoja, saanut työkaluja ja tukea, psyykkiseen kehittymiseen. Henkinen vahvuus on yksi tärkeimmistä, mutta myös opittavissa olevista, taidoista omien unelmien tavoittelussa ja saavuttamisessa.

Valmennuksissani minulla on oman kokemuspohjani rinnalla psyykkisen valmentajan koulutus.

Johtajuuden merkitys


Johtajuuden ytimessä tärkeimpänä on johtajan oma esimerkkikäyttäytyminen. 

Tyytyväiset tiimiläiset tarvitsevat positiivisen ja aidosti epäitsekkään vaikuttajan, joka osaa tunnistaa omat hyvät ja huonot puolensa. Halu kehittyä kohti tavoitteita ja hyvää oloa vaatii uskallusta puhua ja kohdata ongelmia, seka kantaa vastuu syyttelemättä. Hyvä johtaja poistaa esteitä, luotsaa niiden yli, tukee itseohjautuvuutta ja vie ryhmänsä kohti unelmia. 

Innostava johtaja hyväksyy erilaiset ideat, eri tavoin ajattelevat, kaikenlaiset persoonat. 


VALMENNUSFAKTAT:

Suunnattu: Johtoryhmille, esimiehille, tiimeille, koko henkilöstölle. 

Aika: Yhteisesti sovittuna ajankohtana.

(Valmennus suoritetaan, joko yksilövalmennuksena verkossa, tai isommille ryhmille lähivalmennuksena)

KoutsiLASSE KUKKONEN

Hinta: Määräytyy valmennuksen yksityiskohtien mukaisesti.


VARAA AIKA YHTEYDEOTOLLE JA SAAT TARJOUKSEN KOUTSEILTA!

VALITSE AIKA
USEITA KOTIMAISIA MAKSUTAPOJA