ITSENSÄJOHTAMISEN

KEHITTÄMISVALMENNUS


Erilaisten elämäntilanteiden tukemiseen, arjenhallintaan, sitouttamiseen Johtoryhmille, esimiehille, tiimeille, koko henkilöstölle 

Eripituiset ja -laajuiset valmennuspaketit on muokattavissa tarpeen mukaan.

HYPPÄÄ MUKAAN LASSE KUKKOSEN KOUTSAUKSEEN!

Koutsaus suoritetaan LÄHIKOUTSAUKSENA.


PYYDÄ TARJOUSTA!

VALITSE AIKA YHTEYDENOTOLLEMME. SOVIMME KOUTSAUKSEN YKSITYISKOHDISTA TARKEMMIN.

VALITSE AIKA

Valmentajana LASSE KUKKONEN

METODIT


Valmennuksessa kartoitetaan omienarvojen tunnistamista ja niiden mukaan toimimista, seka kehitetään henkilökohtaista arjenhallintaa ja balanssia (työ, vapaa-aika, perhe). 

Valmennettava oppii tarkastelemaan omia vahvuuksiaan ja kuinka korottaa omaa toimintakykyään. Valmennuksessa sisäistetään omien tekojen vaikutusta henkilökohtaiseen kasvuun ja kuinka omilla vahvuuksilla tuetaan tiimiä. 

Ydinajatuksena on löytää paras versio yksilöstä itsestään. 

Valmennukseen kuuluu erilaisia konkreettisia harjoituksia, joilla opittua tietoa pääsee välittömästi soveltamaan omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen. 


FOKUS


Valmennuspaketti sopii yrityksille, jotka haluavat kasvattaa tuottavuutta ja sitouttaa ihmisiä menestyvään yri­tykseen, pitkän aikavalin tähtäimellä. 

Ryhmien suurin kehitys rakentuu yksilöiden sisäisestä kasvusta ja valmennus tarjoaa yksiloille mahdollisuuden kehittyä tiimissä parhaaksi versioksi itsestään. 

Kiinnostuneisuus itsensä kehittämiseen ja oppimiseen seka tarjotut vastuut ja mahdollisuudet kasvattavat oman henkilöstön yrityksen voimavaraksi. 

Kerrallaan valmennettavan ryhmän optimaalinen koko on n. 6-8 henkilöä, jolloin keskustelu on moninäkö­kulmaista, fokus pysyy yksilöllisellä tasolla hallinnassa ja kaikki osallistujat saavat riittävät mahdollisuudet vuorovaikutukseen. 

Kokonaisuus on muokattavissa syvälliseksi ja interaktiiviseksi ryhmävalmennukseksi tarpeen mukaan. 

Valmentajana KumppaniKoutsi

LASSE KUKKONEN


Olen itse työstänyt omaa kasvuani urheilijana ja ihmisenä jääkiekkouran aikana psyykkisen valmentajan avustuksella. Ulkopuolisessa ohjauksessa olen pystynyt katsomaan asioita laajemmin ja olen sisäistänyt erilaisia tapoja, saanut työkaluja ja tukea, psyykkiseen kehittymiseen. Henkinen vahvuus on yksi tärkeimmistä, mutta myös opittavissa olevista, taidoista omien unelmien tavoittelussa ja saavuttamisessa.

Valmennuksissani minulla on oman kokemuspohjani rinnalla psyykkisen valmentajan koulutus.

Henkilöstövalmennuksella yritys vahvemmaksi!


Halutuimpien työpaikkojen keskeisiä houkuttimia ovat työpaikkaviihtyvyys ja työntekijöiden kehitys- seka uramahdollisuudet. Työntekijöiden kehittymistä tukevan valmennuksen avulla yrityksen työntekijät oppivat arjenhallintaa, analysoimaan omaa toimintaansa omien, seka yrityksen arvojen kautta, ja sitä kautta parantamaan omaa jaksamistaan ja suoriutumistaan.

Työntekijöiden hyvinvoinnilla on suora yhteys sitoutuneisuuteen ja tuottavuuteen, mikä tukee yritysten tuloskehitystä. 

VALMENNUSFAKTAT:

Suunnattu: Johtoryhmille, esimiehille, tiimeille, koko henkilöstölle. 

Aika: Yhteisesti sovittuna ajankohtana.

(Valmennus suoritetaan, joko yksilövalmennuksena verkossa, tai isommille ryhmille lähivalmennuksena)

KoutsiLASSE KUKKONEN

Hinta: Määräytyy valmennuksen yksityiskohtien mukaisesti.


VARAA AIKA YHTEYDEOTOLLE JA SAAT TARJOUKSEN KOUTSEILTA!

VALITSE AIKA
USEITA KOTIMAISIA MAKSUTAPOJA