TIIMIN

KEHITTÄMISVALMENNUS


Menestyvien tiimien yhtenäinen tekijä: ihmisten valinen sujuvuus, halu tehdä yhdessä, välittäminen. Ymmärrys, kuinka yksilö vaikuttaa menestykseen.

Valmennus on työryhmille, myyntitiimeille, joukkueille muokattavissa oleva kokonaisuus, joka sitouttaa yksilöita tiimin menestykseen

HYPPÄÄ MUKAAN LASSE KUKKOSEN KOUTSAUKSEEN!

Koutsaus suoritetaan LÄHIKOUTSAUKSENA.


PYYDÄ TARJOUSTA!

VALITSE AIKA YHTEYDENOTOLLEMME. SOVIMME KOUTSAUKSEN YKSITYISKOHDISTA TARKEMMIN.

VALITSE AIKA

Valmentajana LASSE KUKKONEN

METODIT


Valmennuksessa käydään läpi käytännön esimerkkejä elävästä elämästä ja pohditaan tunteiden käsittelyä sekä hyvän tiimin tunnusmerkkejä. 

Yhdessä pohditaan miten keskinainen ilmapiiri ja sallivuus arjessa myötävaikuttavat hioutumisessa voittavaksi tiimiksi ja miten pienilläkin teoilla sekä muutoksilla tiimin jokainen yksilö on mahdollista muuttaa voimavaraksi niin, että yksilö samalla tuntee itsensä tärkeäksi osaksi yhteisöään. 


FOKUS


Valmennuksessa syvennytään lähitarkastelemaan, miten asenteita voi ajatustyöllä prepata ja kehittää entistä positiivisemmiksi. 

Menestyvä tiimi -valmennusohjelma on kokonaisuus, joka sitouttaa yksilöitä ja muovaa tiimiä yhtenäiseksi. 

Valmennus soveltuu kaikenkokoisille tiimeille ja on aina muokattavissa ryhmän tarpeiden mukaan. 

Valmentajana KumppaniKoutsi

LASSE KUKKONEN


Olen itse työstänyt omaa kasvuani urheilijana ja ihmisenä jääkiekkouran aikana psyykkisen valmentajan avustuksella. Ulkopuolisessa ohjauksessa olen pystynyt katsomaan asioita laajemmin ja olen sisäistänyt erilaisia tapoja, saanut työkaluja ja tukea, psyykkiseen kehittymiseen. Henkinen vahvuus on yksi tärkeimmistä, mutta myös opittavissa olevista, taidoista omien unelmien tavoittelussa ja saavuttamisessa.

Valmennuksissani minulla on oman kokemuspohjani rinnalla psyykkisen valmentajan koulutus.

Tiimin rakentumisen kulmakivet


Tiimi on avainasemassa, kun asiakaskokemuksista rakennetaan tuloksellisia ja kauaskantoisia.

Tiimivalmennuksessa opetellaan ymmärtämään, mitä vahvuudet ja luottamus merkitsevät jokaisen itsensä kohdalla, tiimin kesken ja yhdessä tekemisessä.

Keskeisimpänä osa-alueena valmennuksessa tarkas­tellaan luottamusta, pohditaan tiimin saumautumista yhteen seka opitaan itsetuntemusta ja kehitetään uskallusta puhua asioista. 

VALMENNUSFAKTAT:

Suunnattu: Työryhmille, myyntitiimeille

Aika: Yhteisesti sovittuna ajankohtana.

(Valmennus suoritetaan, joko yksilövalmennuksena verkossa, tai isommille ryhmille lähivalmennuksena)

KoutsiLASSE KUKKONEN

Hinta: Määräytyy valmennuksen yksityiskohtien mukaisesti.


VARAA AIKA YHTEYDEOTOLLE JA SAAT TARJOUKSEN KOUTSEILTA!


VALITSE AIKA
USEITA KOTIMAISIA MAKSUTAPOJA